Dagens växt 2014-10-12

12 Okt
Crocus speciosus. Foto: Dan Abelin (CC BY).

Crocus speciosus

Dagens länk 2014-10-11

11 Okt

En sista krönika från Gunnar Bergdahl

Välkommen tillbaka!

11 Okt

Ett försök att blogga lite oftare än vartannat år.

Vildapel (Malus). Foto: Dan Abelin (CC BY).

Vildapel (Malus)

Dagens växt 2012-06-10

10 Jun
Koreansk blomsterkornell (Cornus kousa 'Satomi'). Foto: Dan Abelin (CC BY).

Koreansk blomsterkornell (Cornus kousa ‘Satomi’)

Dagens växt 2012-05-28

28 Maj
Sommartulpan (Tulipa sprengeri). Foto: Dan Abelin (CC BY).

Sommartulpan (Tulipa sprengeri)